Політика зберігання даних для послуг віртуального хостингу і VDS/VPS після настання дати закінчення

Дана Політика описує тривалість зберігання даних Абонентів після закінчення періоду дії послуг віртуального хостингу та/або VDS/VPS.

1. Виконавець надає послуги Абоненту в рамках оплаченого періоду замовленої послуги. Після настання дати закінчення, надання послуги припиняється. Але Абоненту надається тимчасове зберігання даних на обладнанні Виконавця в очікуванні можливої оплати, що відновлює дію послуги.

2. Період тимчасового зберігання даних Абонента на обладнанні Виконавця обмежений 14 (чотирнадцятьма) календарними днями, наступними після настання дати закінчення послуги.
Плата за тимчасове зберігання даних в період між датою закінчення і граничною датою тимчасового періоду зберігання даних на серверах Виконавця не нараховується і не додається до суми рахунку подовження.

3. При оплаті подовження послуги віртуального хостингу і VDS/VPS новий передплачений період обчислюється з дати оплати.

3.2 У разі якщо протягом 14 днів з моменту настання дати закінчення послуги оплата за продовження послуги від Абонента не надійшла, дані автоматично видаляються з серверів.

3.3 У разі якщо оплата за продовження послуги від Абонента надійшла після 14 днів з моменту настання дати закінчення послуги, Виконавець перевіряє технічну можливість відновлення даних.
У разі якщо можливість відновлення даних присутня, дані Абонента відновлюються на колишньому або аналогічному за продуктивністю сервері.
У разі якщо можливість відновлення даних відсутня і дані Абонента відновленню не підлягають, Виконавець надає доступ до нового аккаунту, в який Абонент може повторно завантажити дані з наявних у нього резервних копій.