ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг реєстрації і підтримки доменних імен

Ця угода є пропозицією (публічною офертою) для будь-якої юридичної або фізичної особи укласти договір про надання послуг з реєстрації та підтримки доменних імен (далі – Договір). Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України і його умови є однаковими для всіх споживачів.

Згідно ст. 642 Цивільного Кодексу України підтвердженням прийняття умов цього Договору є факт здійснення платежу фізичною чи юридичною особою в рахунок оплати послуг та одержання Виконавцем підтвердження факту такої оплати.

Пропозиція укласти Договір (оферта) вважається прийнятою у разі реєстрації юридичної або фізичної особи на веб-сайті Виконавця за адресою https://www.ukrnames.com/

Для цілей цього Договору застосовуються наступні основні терміни і скорочення:

Абонент – фізична або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору та оплатила послуги, що надаються Виконавцем.

Аккаунт – обліковий запис, розміщений на веб-сайті https://www.ukrnames.com/, що містить відомості та інформацію про Абонента, яка необхідна для його обліку, персоналізації і авторизації.

Виконавець – зареєстрована в Україні юридична особа, яка надає послуги з реєстрації та підтримки доменних імен у мережі Інтернет.

Домен – позначення, що складається з набору символів та цифр, визначає адресу веб-сайтів, електронної пошти та інших сервісів у мережі Інтернет.

Послуги – надання Абоненту послуг реєстрації і підтримки доменних імен, що споживаються в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності.

Реєстрант – особа (Абонент), в інтересах якої здійснюється реєстрація доменного імені.

Реєстратор – особа (Виконавець), яка надає послуги забезпечення реєстрації та функціонування доменного імені.

Трансфер – зміна особи Реєстратора доменного імені.

DNS - система доменних імен (Domain Name System).

NIC-handle - унікальний ідентифікатор власника домена у базі даних WHOIS.

IP адреса – мережева адреса в мережі Інтернет.

Primary DNS сервер - основний сервер на якому зберігається інформація про домен.

Secondary DNS сервер - допоміжний сервер, на якому зберігається інформація про домен. Ця інформація періодично оновлюється з Primary DNS сервера.

MX запис – запис в конфігураційному файлі DNS сервера. Визначає сервера що приймають пошту для цього домена.

A запис – запис в конфігураційному файлі DNS сервера. Визначає IP - адрес домена, піддомена.

NS запис – запис в конфігураційному файлі DNS сервера. Визначає DNS -сервери, на яких знаходиться інформація про цей домен.

ICANN – Інтернет корпорація з управління доменними іменами та IP-адресами (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), міжнародна організація, яка відповідальна за управління простором IP-адрес та системи доменних імен Інтернет.

WHOIS – сервіс, призначений для отримання контактних даних та технічної інформації про доменні імена, IP-адреси та іншої мережевої інформації. Сервіс Whois є публічним сервісом мережі Інтернет (Регламенти публічних сервісів [https://hostmaster.ua/services/]).

Приймаючи умови цього Договору, Реєстрант підтверджує, що:

  • за його відомостями, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;

  • контактна інформація, яка надається при реєстрації доменного імені, є вірною і актуальною;

  • контактна інформація про Реєстранта може бути опублікована українських і міжнародних службах WHOIS у відповідності із загальноприйнятими документами, що регламентують процедуру реєстрації доменних імен


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець пропонує Реєстранту свої послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Послуги забезпечуються за допомогою веб-інтерфейсу і спеціалізованого апаратно-програмного забезпечення.

1.3. Виконавець надає Абонентам наступні послуги:

  • реєстрація і підтримка доменних імен в українських, зарубіжних і міжнародних доменних зонах;

  • послуги технічного консалтингу в галузі реєстрації доменних імен.

1.4. Виконавець здійснює реєстрацію доменного імені на підставі договорів, укладених з адміністраторами доменів та іншими організаціями-реєстраторами.

1.5. Операції з доменними іменами виконуються відповідно до правил і регламентів доменної зони, в якій він реєструється або зареєстрований:

- Правила домену .UA [https://hostmaster.ua/policy/?ua]

- Регламент домена .COM.UA [https://hostmaster.ua/policy/?com.ua]

- Регламент домена .KIEV.UA [https://hostmaster.ua/policy/?kiev.ua]

- Регламент публічних сервісів (WHOIS) [https://hostmaster.ua/services/]

- Регламент реєстрації публічних доменів другого рівня [https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua]

- Єдина політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (починає діяти з 19 березня 2019 р.) [https://hostmaster.ua/policy/ua-drp/]

- Єдина політика вирішення спорів про доменні імена (UDRP) [https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-ru]

- Особливості реєстрації доменів другого рівня [https://hostmaster.ua/2ld/]

- Правила реєстрації та використання доменних імен в домені .УКР [http://uanic.net/pravila-registracii-i-polzovaniya-domennymi-imenami-v-domene-ukr/]

- Права і обов'язки реєстрантів міжнародних доменних імен [http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits]

- і інших доменних зон, правила і регламенти яких опубліковані на офіційних сайтах цих доменних зон.

1.6. Абонент підтверджує, що на момент укладення цього Договору ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання, не порушують прямо або опосередковано права третіх осіб.

1.7. Послуги надаються Абонентам, які мають доступ до мережі Інтернет, і встановлене програмне забезпечення для роботи з веб-інтерфейсом, на основі цього Договору.


2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

2.1. Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що він повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Абонент є фізичною особою, дає згоду на обробку Виконавцем своїх персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних».

2.2. Обробка персональних даних Абонента здійснюється з метою забезпечення отримання ним рахунків, актів та інших документів, здійснення взаєморозрахунків, виявлення та запобігання порушень прав Абонента та/або його клієнтів, порушень прав третіх осіб, забезпечення безпеки та усунення технічних неполадок.

2.3. В окремих випадках Абонент на вимогу Виконавця зобов’язаний надати письмову згоду третіх осіб на обробку їх персональних даних.

2.4. Укладаючи цей договір, Абонент погоджується з тим, що Доступ до персональних даних Абонента мають співробітники та консультанти Виконавця.

2.5. Виконавець має право надавати доступ та передавати надані персональні дані Абонента третім особам з метою дотримання п. 2.2. цього Договору. У випадку необхідності передання персональних даних Абонента з метою, що не пов’язана з цим Договором, Виконавець повідомляє про це Абонента шляхом надсилання електронного листа на електронну адресу, надану Абонентом.

2.6. З метою надання послуг реєстрації доменного імені за Договором, персональні дані Реєстранта, а також персональні дані третіх осіб, надані Реєстрантом за їх згодою, можуть передаватися адміністраторам реєстру кореневого домену, в якому реєструється доменне ім’я, провайдерам, операторам та користувачам сервісу WHOIS, ICANN, ескроу-агентам, аудиторам, а також реєстратору, якого може призначити ICANN для перенесення домену.

2.7. Персональні дані, надані Абонентом, є особистою та конфіденційною інформацією згідно Політики конфіденційності Виконавця, розміщеної за адресою https://www.ukrnames.com/ukr/info/confidential-policy/.


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Виконавця:

- надавати у повному обсязі Послуги Абоненту на умовах, визначених цим Договором;

- надавати Послуги у разі наявності оплати Абонентом відповідної вартості послуг;

- вживати всіх необхідних заходів для надання високоякісних Послуг. У випадку виникнення спірних ситуацій як між Виконавцем та Реєстрантом, так і з участю третіх осіб, вживати всіх законних заходів для захисту інтересів Реєстранта (Абонента).

3.2. Обов’язки Абонента:

- надати повну, правдиву та точну інформацію в кількості, необхідній для надання Послуг Виконавцем. Інформація, яка надана Абонентом, за винятком персональних даних Абонента, за необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

- оновлювати контактні дані та інформувати Реєстратора про зміну контактних даних протягом 7 (семи) днів з дня, коли такі дані змінилися;

- надавати відповідь на запит Реєстратора про підтвердження актуальності наданої Абонентом персональної інформації протягом 7 (семи) днів з дня отримання такого запиту;

- на вимогу Виконавця надати копії паспорта або іншого документа, який посвідчує особу Абонента;

- оплачувати Послуги відповідно до умов цього Договору та обсягу послуг, що має надати Виконавець.

3.3. Права Виконавця:

- тимчасово або повністю припинити надання Послуг Абоненту та вимагати письмових пояснень від Абонента у випадках: відсутності оплати за Послуги; надання Абонентом недостовірної або неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу Виконавця, ненадання Абонентом відповіді на запит Виконавця про підтвердження актуальності контактних даних протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання такого запиту; дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до послуг, що надаються Виконавцем, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем через мережу Інтернет

- у разі порушення Абонентом своїх зобов'язань за цим Договором припинити договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку з одночасним відправленням письмового електронного повідомлення. Моментом розірвання договору і припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Абоненту.

3.4. Права Абонента:

- вимагати від Виконавця надання Послуг у обсязі та відповідно до умов цього Договору.

- отримувати від Виконавця інформацію про Послуги;

- надавати скарги, зауваження та пропозиції щодо надання Виконавцем Послуг.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата послуг, що надаються Виконавцем, здійснюється в національній валюті за курсом на момент оплати і відповідно до тарифів, встановлених на момент надання послуг, на умовах 100-відсоткової передоплати.

4.2. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.3. У разі несплати або несвоєчасної оплати Виконавець має право припинити/призупинити надання послуг і не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії.

4.4. Здійснюючи оплату, Абонент зобов'язаний вказати у платіжному документі номер рахунку-фактури, який виданий Виконавцем та ідентифікує Послуги, що оплачуються.

4.5. У випадку, коли оплачений Домен не може бути зареєстрований або не може бути продовжений строк його дії з незалежних від Виконавця причин, перерахована Реєстрантом сума може бути використана ним для сплати інших Послуг або повернена Реєстранту будь-яким доступним на той момент часу чином за вирахуванням комісії платіжної системи з переказу грошей.

5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ. ПАРОЛЬ І БЕЗПЕКА

5.1. Для того, щоб скористатися сервісом Виконавця, Реєстрант погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе в кількості, необхідній для надання послуг. Реєстрант зобов'язується самостійно підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

5.2. Реєстрант несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на сайті Виконавця під логіном і паролем реєстранта. Реєстрант погоджується з тим, що він зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про будь-який випадок неавторизованого (не дозволеного реєстрантом) доступу з логіном і паролем реєстранта та/або про будь-яке порушення безпеки, а також з тим, що Реєстрант самостійно здійснює завершення роботи під своїм паролем (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з сервісом Виконавця. Виконавець не відповідає за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення реєстрантом положень цієї частини Договору.

5.3. Реєстрант зобов'язується відшкодувати збитки і захистити Виконавця, а також відповідних адміністраторів доменних зон (включаючи Verisign Inc., Neulevel, Inc., Public Interest Registry, Afilias Limited, та інші реєстратури, перераховані за адресою http://www.icann.org/registries/listing.html), а також всіх посадових осіб, керівників та службовців цих компаній і організацій від будь-яких позовів, збитків, відповідальності, втрат і витрат, включаючи будь-які розумні винагороди адвокатам, і витрат, що виникають з пов'язаних з послугами наданими Виконавцем в рамках даного договору.

5.4. Реєстрант погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини сервісу, використання служб або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл дано Реєстранту Виконавцем. Виконавець не несе ніякої відповідальності ні за яким договором між Реєстрантом та третіми особами.

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. З метою захисту прав Реєстранта на використання зареєстрованого доменного імені, а також для забезпечення ефективної та універсальної процедури реєстрації та управління доменними іменами, зареєстрованими в різних доменних зонах, Виконавець при реєстрації доменних імен може вносити свої контактні реквізити в служби WHOIS адміністраторів зарубіжних та українських доменних зон. Виконавець зобов'язується змінити контактні реквізити доменного імені на письмовий запит Реєстранта після надання ним документу, що посвідчує його особу.

6.2. Виконавець не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі надані Послуги надаються за принципом «як є», застосовані технічні системи можуть включати не виявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість надання Послуг або їх несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості надання Послуг або їх несвоєчасного виконання можуть привести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції, дії органів влади та ін.).

6.3. У разі неможливості виконання взятих на себе зобов'язань з причин, вказаних у п. 6.2., Виконавець несе відповідальність у межах сум, отриманих від Абонента у якості оплати Послуг.

6.4. Виконавець не несе матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від Абонента в якості оплати за Послуги.

6.5. Передача доменного імені, делегованого Реєстранту для обслуговування іншим Реєстратором можлива не пізніше, ніж за 7 днів до закінчення терміну делегування доменного імені. Зазначений термін залежить від діючих правил тієї доменної зони, в якій зареєстровано доменне ім'я.

6.6. Виконавець залишає за собою право припинити обслуговування клієнта без відшкодування вартості Послуг в наступних випадках:

- систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну/міжконфесійну ворожнечу, матеріалів з торгівлі зброєю, наркотиками і т.д.);

- зловмисні дії (злом, атака тощо), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи серверів Виконавця або ж на дискредитацію Виконавця;

- у разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках;

- якщо за належним чином оформленою вимогою компетентних органів (судів, правоохоронних органів) контактна інформація, подана Реєстрантом не дозволяє встановити Реєстранта доменного імені, а також у випадках, коли контактна інформація не є достовірною.

6.7. Якщо для доменного імені використовуються DNS Виконавця як IP-адрес, за замовчуванням, в конфігурації DNS вказані IP-адреси Виконавця з налаштуванням на сервісну веб-сторінку Виконавця.

7. ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ В ДЕЯКИХ ДОМЕННИХ ЗОНАХ

7.1. Доменні імена в зоні. UA можуть бути делеговані тільки власникам прав на відповідні торговельні марки (Словесні знаки для товарів і послуг), дія яких поширюється на територію України. Для реєстрації доменного імені Реєстрант зобов'язаний надати відскановану копію Свідоцтва про реєстрацію торгової марки видане Держпатентом України або Довідку від Держпатенту України про те, що така-то торгова марка має міжнародну реєстрацію і охороняється на території Україні. Відсканований документ повинен бути відправлений на адресу info@ukrnames.com с зазначенням логіну Реєстранта. Протягом 10 днів після здійснення реєстрації доменного імені в зоні. UA Реєстрант зобов'язаний вислати нотаріально завірену копію документа, що підтверджує його права на торговельну марку за адресою: 61003, г. Харьков, а/я 9331. Детальна інформація про особливості реєстрації доменів в зоні. UA надана на наступній сторінці https://www.ukrnames.com/ukr/info/ua-rules/. Для замовлення домену. UA Реєстрант зобов'язаний вказати номер Свідоцтва на Торгову марку.

Реєстрант згоден і приймає Правила домену. UA, які доступні за адресою: https://hostmaster.net.ua/policy/?ua. А також зобов'язується взяти на себе всю відповідальність у разі надання ним завідомо неправдивих даних щодо прав на Знак(и) для товарів і послуг, які були надані для делегування доменів.

7.2. Зареєструвати доменне ім'я в зоні. AERO можуть тільки організації та фізичні особи так чи інакше пов'язані з аероіндустрією.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

8.1. Виконавець не несе ніякої відповідальності за використання доменних імен, зареєстрованих з його допомогою, а також зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами.

9. ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ. СТРОК ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Абонент має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. В цьому випадку повернення грошових коштів, у тому числі передплати за Послуги, не здійснюється.

9.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Абоненту без роз'яснення причин, при цьому здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного обсягу Послуг.

9.3. Реєстрація доменного імені підлягає призупиненню, скасуванню або переданню іншій особі відповідно до будь-якої специфікації, регламенту або політики, яких має дотримуватися Реєстратор, або відповідно до будь-яких процедур Реєстратора у випадку необхідності виправлення помилки Реєстратора в доменному імені або вирішення спорів, пов’язаних з зареєстрованим доменним іменем.

9.4. Договір набирає чинності з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому цим Договором, і діє протягом терміну дії замовленої послуги.

9.5. З усіх питань, що неврегульовані цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Якщо інше не встановлено додатковою угодою між Виконавцем та Реєстрантом, всі претензії, запити, питання, будь-яка інша кореспонденція, повинні направлятися на адресу електронної пошти info@ukrnames.com.

10.2. Для вирішення суперечок, що виникли між Виконавцем та Реєстрантом в результаті надання Послуг, застосовується наступний претензійний порядок:

- Реєстрант, який вважає, що його права й інтереси порушені через дії Виконавця, надсилає останньому за електронною поштою info@ukrnames.com претензію.

- Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання претензії Виконавець може викласти свою позицію з зазначеним в останній принципових питань і надіслати свою відповідь за адресою електронної пошти, вказаної в претензії.

У разі недосягнення вирішення спору шляхом претензійного порядку, спір підлягає розгляду відповідно до Договору.

- Не розглядаються анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати користувача на основі наданих ним при реєстрації даних.

- Виконавець залишає за собою право прийняття остаточного рішення за отриманою претензією.

10.3. У випадку, якщо спір, який виник у зв’язку з реєстрацією та використанням доменного імені, неможливо врегулювати у претензійному порядку, такий спір вирішується компетентним судом.

10.4. Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності або невиконання інших положень Договору.

10.5. При розгляді спорів як докази сторони вправі надавати роздруковані електронні листи (E-mail) зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист, або незалежні експерти.

11. ТРАНСФЕР ДОМЕННИХ ІМЕН ДО ІНШОГО РЕЄСТРАТОРА

11.1. Трансфер доменних імен до іншого реєстратора можливий якщо:

- З моменту останнього трансферу від іншого реєстратора або передачі всередині системи пройшло не менше 60 календарних днів;

- З моменту реєстрації доменного імені пройшло не менше 60 календарних днів;

- На доменне ім'я не накладено жодних обмежень з боку Виконавця правоохоронними органами або судом;

- Період реєстрації домену не минув;

11.2. Для трансферу доменного імені, в цілях безпеки, Виконавець може запросити від Реєстранта верифікаційні документи, а також оригінал заяви на трансфер.

11.3. Порядок супроводу доменного імені у випадку, коли воно не обслуговується реєстратором: [https://hostmaster.ua/documents.php]