Згода на обробку персональних даних

Ця згода є юридично обов'язковою угодою.

Я, реєструючись у базі даних ukrnames.com, даю згоду на обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, зберігання, уточнення, використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення) моїх персональних даних власника бази ТОВ «Центр інтернет-імен України», і доручаю власника у разі потреби повністю або частково опублікувати мої дані, згідно з чинним Публічному договору на надання та підтримку сервісу реєстрації доменних імен.

Надаючи цю згоду, я підтверджую, що беру на себе відповідальність за точність та достовірність моїх персональних даних, зазначених при реєстрації, їх своєчасне оновлення, а також зобов'язуюсь дотримуватись та виконувати законодавство України у сфері захисту персональних даних.

Я погоджуюсь з тим, що надана мною інформація, згідно з Публічним договором на надання та підтримку сервісу реєстрації доменних імен, може бути отримана третіми особами у будь-який час у порядку, визначеним регламентом публічного Публічного договору на надання та підтримку сервісу реєстрації доменних імен. ТОВ «Центр інтернет-імен України» має право надавати доступ та передавати мої персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мету їх обробки.

Я згоден, що моя контактна інформація може бути використана як контактна інформація в публічному сервісі WHOIS-сервісі, у тому числі в знеособленому вигляді.

Я підтверджую, що ознайомлений і згоден з тим, що:

Мета обробки Метою обробки персональних даних є адміністрування адресного простору українського сегменту Інтернету та забезпечення функціонування доменних імен.

Обробка персональних даних Інформація у базі даних ukrnames.com обробляється у суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

Термін обробки персональних даних Персональні дані будуть оброблятися лише на час їх використання для виконання мети сервісу ukrnames.com, та можуть бути знеособлені або знищені у випадках, передбачених умовами використання сервісу ukrnames.com, відповідними регламентами та законодавством України.

Знищення персональних даних Власник персональних даних має право, якщо він зареєстрований у системі та його дані використовується для цілей обробки сервісу не менше 60 (шістдесят) днів видалити їх з бази даних ukrnames.com, а пов'язані з ним персональні дані вважати для яких закінчився термін зберігання та згідно із Законом України "Про захист персональних даних" знищити їх у порядку, передбаченому законодавством України щодо захисту персональних даних.

Права суб'єкта персональних даних Мої права як суб'єкта персональних даних, зазначені у статті 8 Закону України "Про захист персональних даних".

Зміст моїх прав як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних" мені відомий та зрозумілий.