Форма хартії прав та обов'язків власників реєстрацій

Зведення положень САР та політик ICANN, що належать до прав та обов'язків власників реєстрацій

Цей документ було перекладено кількома мовами лише для інформаційних цілей. Оригінал та автентичний текст документа (англійською мовою) знаходиться за адресою: http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

Історична довідка: згідно з одним із нових положень, доданих до САР 2009, ICANN зобов'язана розробити на основі консультацій з реєстраторами веб-сторінку, на якій були б викладені права та обов'язки власників реєстрацій. Цей документ, що публікується, створено на основі початкових рекомендацій спільної робочої групи ради ОПРІ та Розширеного консультативного комітету та наступних консультацій з реєстраторами; у ньому представлені прості та зрозумілі загальні формулювання прав та обов'язків власників реєстрацій у тому вигляді, в якому вони передбачені згідно з САР 2009.

Вступ

У цьому документі наводиться зведений опис положень, що стосуються викладених у Угоді про акредитацію реєстраторів (САР) прав та обов'язків власників реєстрацій, з використанням зрозумілої мови для опублікування на веб-сайтах реєстраторів. Хоча частина наведених тут положень не має прямого відношення до власників реєстрацій, ці положення також включені до документа через потенційну важливість розуміння взаємовідносин між реєстраторами та реєстрами. У цьому документі також узагальнено права та обов'язки власників реєстрацій, що випливають із узгоджених політик та специфікацій ICANN, оскільки ці політики та специфікації включені до САР.

Зведення положень у цьому документі не перевизначає та не замінює положень, викладених у САР або у відповідних специфікаціях та політиках.

Преамбула

Для реєстрації доменного імені власник зареєстрованого імені (також відомий як власник реєстрації) зобов'язаний скористатися послугами Реєстратора, акредитованого ICANN. Щоб отримати акредитацію ICANN, реєстратор зобов'язаний укласти з ICANN договір за назвою Угода про акредитацію реєстраторів або САР. САР встановлює різні права та обов'язки власників реєстрацій. Крім того, власники реєстрацій мають додаткові права та обов'язки, викладені в окремих політиках та специфікаціях ICANN, яким погоджуються слідувати реєстратори.

САР та відповідні політики складені з використанням дуже специфічної, найчастіше юридичної термінології. Щоб допомогти власникам реєстрацій краще зрозуміти права та обов'язки, що виникають при реєстрації доменного імені, ці права та обов'язки об'єднані та представлені в рамках окремого документа. Наведені тут узагальнені положення не перевизначають і не замінюють формулювання фактичних положень, наведених у САР чи відповідних політиках та специфікаціях.

Постанови САР, що представляють інтерес

Щодо САР між ICANN та реєстратором, жодна інша сторона (включаючи власника зареєстрованого імені) не може подати до суду на ICANN чи реєстратора із заявою про порушення САР.

Реєстратори не мають права заявляти, що вони здатні надавати власникам реєстрацій кращий доступ до будь-якого відповідного ДВУ порівняно з іншими реєстраторами.

Деякі зобов'язання реєстраторів залежать від виконання власниками зареєстрованих імен певних обов'язків, у тому числі щодо сплати реєстраційних зборів, подання реєстраторам усіх необхідних даних, точних та своєчасно оновлюваних. Також існують певні ситуації, у яких реєстратори зобов'язані надсилати власникам зареєстрованих імен сповіщення. Сюди відносяться повідомлення про закінчення терміну реєстрації та використання особистих даних власника зареєстрованого імені, повідомлення щодо відповідального зберігання даних про доменні імена, зареєстровані за допомогою послуг конфіденційної реєстрації або реєстрації через довірених осіб, а також опублікування відомостей про розмір зборів за відновлення зареєстрованих імен. >

Подання реєстраторами даних операторам реєстрів

Для всіх відповідних ДВУ реєстратор повинен надати певні відомості про кожне зареєстроване у ДВУ імені:

 • Ім'я, що реєструється (3.2.1.1);
 • IP-адреси первинного та вторинного серверів імен для зареєстрованого імені (3.2.1.2);
 • Відповідні імена цих серверів імен (3.2.1.3);
 • Особисті дані реєстратора, якщо вони не генеруються системою реєстру автоматично (3.2.1.4);
 • Дата закінчення терміну дії реєстрації, якщо вона не генерується системою реєстру автоматично (3.2.1.5);
 • Будь-які інші дані, які може вимагати оператор реєстру (3.2.1.6).

Утримувачі зареєстрованих імен, як правило, повинні надати реєстратору інформацію про сервери імен (3.2.1.2–3), при цьому відповідно до розділу 3.2.1.6 власникам зареєстрованих імен може бути пред'явлена вимога надати додаткові дані. Після оновлення власником зареєстрованого імені будь-яких перелічених вище даних реєстратор зобов'язаний надати оновлені дані оператору реєстру протягом п'яти (5) днів.

Дані Whois

Реєстратори повинні мати інтерактивну веб-сторінку та службу Whois через порт 43 для безкоштовної відповіді на запити громадськості. САР визначає деякі елементи даних, які мають надаватися у відповідь на запит:

 • Зареєстроване ім'я (3.3.1.1);
 • Імена первинного та вторинного серверів імен для зареєстрованого імені (3.3.1.2);
 • Особисті дані реєстратора (які можуть бути надані через веб-сайт реєстратора) (3.3.1.3);
 • Початкова дата створення реєстрації (3.3.1.4);
 • Дата закінчення терміну дії реєстрації (3.3.1.5);
 • Ім'я та поштова адреса власника зареєстрованого імені (3.3.1.6);
 • Ім'я, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, а також (за наявності) номер факсу контактної особи з технічних питань для зареєстрованого імені (3.3.1.7);
 • Ім'я, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, а також (за наявності) номер факсу контактної особи з адміністративних питань для зареєстрованого імені (3.3.1.8).

Ці елементи даних зазвичай називаються даними Whois. Як зазначено нижче, власники зареєстрованих імен зобов'язані представляти реєстратору своєчасні оновлення даних Whois для зареєстрованого імені. Після отримання оновлень реєстратор повинен негайно оновити дані Whois. Реєстратори мають право передати функцію обслуговування публічних запитів сторонньому підряднику.

САР дозволяє реєстраторам надавати масовий доступ третіх осіб до даних Whois. При наданні масового доступу або доступу до даних Whois через функцію відповідей на публічні запити реєстратор повинен обмежити доступ для запитів великого обсягу або ввести інші обмеження на використання даних Whois, як зазначено в САР, у тому числі для маркетингових заходів та масових розсилок. При передачі реєстратором функції обслуговування публічних запитів сторонньому підряднику цей реєстратор зобов'язаний вимагати від усіх підрядників, які надають послугу через порт 43, запровадити певні обмеження доступу та використання даних Whois.

Зв'язок із власниками зареєстрованих імен

Реєстратори зобов'язані вести повний облік обміну повідомленнями з власниками зареєстрованих імен, а також відомостей, які надаються операторам реєстрів.

Відповідальне зберігання даних власників зареєстрованих імен

Реєстратор повинен вести базу даних для зберігання всіх даних Whois для всіх імен, зареєстрованих в рамках акредитації реєстратора, а також усіх даних, які реєстратор представляє оператору реєстру. Крім того, для кожного зареєстрованого імені реєстратор повинен включати до бази даних ім'я та (якщо є) поштову адресу, адресу електронної пошти, номер телефону та номер факсу контактної особи з питань виставлення рахунку.

У деяких випадках власник реєстрацій може ухвалити рішення про обмеження обсягу особистих даних, до яких реєстратор надає доступ на запит до служби Whois. Для цього ім'я може бути зареєстроване з використанням послуги збереження конфіденційності (що дозволяє власнику реєстрації приховати дані, що ідентифікують його особу, та часто замінює ці дані інформацією служби збереження конфіденційності). Клієнти також можуть вибрати реєстрацію імен із використанням послуги довіреної особи, коли власником зареєстрованого імені є довірена особа, яка видає клієнту ліцензію на використання цього доменного імені. У цій ситуації більшість або всі необхідні елементи даних містять відомості про довірену особу як про власника зареєстрованого імені.

Реєстрація імені з використанням послуги збереження конфіденційності або довірених осіб впливає на відомості, що вносяться до бази даних, і реєстратор зобов'язаний виконати одну з двох дій: реєстратор зобов'язаний або (1) включити до бази даних ім'я та поштову адресу, адресу електронної пошти та номер телефону, наданий клієнтом у зв'язку з кожною реєстрацією, навіть при використанні реєстрації зі збереженням конфіденційності або реєстрації через довірених осіб, або (2) у момент вибору клієнтом послуги конфіденційної реєстрації або реєстрації через довірених осіб відобразити повідомлення про те, що дані клієнта не будуть депонуватись. Якщо дані клієнта не депонуються, то депонується лише контактна інформація служби реєстрації із збереженням конфіденційності або реєстрації через довірених осіб. Якщо дані клієнта не депонуються, а в базі даних зберігаються лише відомості про службу збереження конфіденційності або довірених осіб, у разі припинення діяльності реєстратора або реєстру майбутні повідомлення можуть бути надіслані лише за допомогою контактної інформації, яка зберігається у базі даних.

Ділові відносини реєстратора з власниками реєстрацій

САР накладає безліч вимог на ділові відносини реєстратора, включаючи його відносини з власниками зареєстрованих імен.

Реєстратор не має права активувати зареєстроване ім'я до отримання достатніх гарантій оплати реєстраційного збору від власника зареєстрованого імені.

У САР викладено дії, які реєстратор може вжити після закінчення періоду реєстрації, якщо власник зареєстрованого імені не дасть згоди на продовження реєстрації, включаючи скасування реєстратором реєстрації після закінчення поточного терміну реєстрації. Якщо власник зареєстрованого імені не надасть згоди на продовження, реєстратор повинен переконатися, що зареєстроване ім'я видалено з бази даних реєстру протягом 45 днів з моменту закінчення терміну реєстрації.

Це право реєстратора на відміну реєстрації та обов'язок видалити доменне ім'я не є безумовними. У розділі 3.7.5.1 САР зазначається перелік потенційних «пом'якшуючих обставин», за яких реєстратору дозволяється продовжити реєстрацію доменного імені навіть без згоди власника цього зареєстрованого імені. До таких обставин належать, крім іншого, дії проти зареєстрованого імені в рамках Єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (ЄПРД), ухвала суду, процедура банкрутства або суперечки з платежів. Реєстратор повинен вести облік причин продовження реєстрації без згоди власників зареєстрованих імен.

Реєстратори повинні надсилати кожному новому власнику реєстрації повідомлення про політиків реєстратора щодо видалення та автоматичного продовження. Якщо політика реєстратора щодо видалення зміниться протягом терміну дії угоди про реєстрацію, реєстратор повинен буде докласти зусиль, щоб поінформувати власників реєстрацій про ці зміни у політиці. Детальна інформація про політиків видалення та автоматичного продовження терміну реєстрації повинна бути розміщена на всіх веб-сайтах реєстратора, призначених для реєстрації та продовження реєстрації доменних імен, і реєстратор також повинен вказувати на цих сайтах усі збори, що стягуються за відновлення доменних імен протягом пільгового періоду відновлення реєстрації (30-денний термін, протягом якого ім'я знаходиться у реєстрі в стані «очікування видалення»).

Якщо зареєстроване ім'я на момент видалення або закінчення терміну дії реєстрації є предметом спору в рамках ЄПРД, то згідно з ЄПРД заявник має право продовжити реєстрацію цього доменного імені (або відновити його у разі видалення). Якщо заявник продовжує термін реєстрації або відновлює ім'я, реєстратор повинен надати імені стан «Зупинено» («HOLD») або «ЗАБЛОКУВАНО» («LOCK»), а також внести зміни до даних Whois, що вказують на те, що це ім'я є предметом спору . У розділі 3.7.5.7 САР також передбачено право початкового власника реєстрації доменного імені відновити або продовжити термін реєстрації цього імені у разі, якщо розгляд скарги в рамках UDRP припиняється без ухвалення рішення або рішення приймається на користь початкового власника реєстрації.

Угода між реєстратором та власником зареєстрованого імені

Реєстратори повинні укладати угоди про реєстрацію в електронному вигляді або на паперовому носії з усіма власниками зареєстрованих імен. Відповідно до САР угода між реєстратором і власником зареєстрованого імені повинна включати як мінімум такі пункти (як зазначено в розділах 3.7.7.1–12 САР).

 • Утримувач зареєстрованого імені зобов'язаний надавати «точну та достовірну контактну інформацію» і «своєчасно коригувати та оновлювати їх» протягом терміну дії реєстрації. Необхідні відомості наведені в розділі 3.7.7.1: «повне найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону та, при можливості, номер факсу власника зареєстрованого імені; ім'я уповноваженої особи для зв'язку, якщо власник зареєстрованого імені є організацією, асоціацією або корпорацією, а також дані, перелічені у підрозділах 3.3.1.2, 3.3.1.7 та 3.3.1.8».
 • Утримувач зареєстрованого імені, який навмисно надасть неточні або недостовірні відомості, навмисне своєчасно не оновить їх або не відповість протягом п'ятнадцяти (15) днів на запит реєстратора щодо точності контактних відомостей, істотно порушить угоду і її реєстрація може бути анульована.
 • /li>
 • Будь-яка особа, яка вказана як власник зареєстрованого імені, повинна подати повну контактну інформацію і є офіційним власником зареєстрованого імені. Іноді власник зареєстрованого імені може зареєструвати доменне ім'я, а потім дозволити іншій особі використовувати його (наприклад, така ситуація виникає, коли дизайнер веб-сайту реєструє доменне ім'я для свого клієнта). У цьому випадку, якщо особа, яка фактично використовує ім'я (яка називається САР «третьою стороною»), не стала однією зі сторін угоди між реєстратором і власником зареєстрованого імені, остання може понести відповідальність за протиправне використання доменного імені третьою стороною. Це станеться, якщо власнику зареєстрованого імені будуть представлені «розумні докази шкоди, що дає підставу для подання позову», завданої в результаті використання доменного імені третьою стороною. У такій ситуації власник зареєстрованого імені «бере на себе відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок протизаконного використання зареєстрованого імені», якщо власник зареєстрованого імені не розкриє особу користувача та його поточну контактну інформацію.
 • Реєстратор зобов'язаний надіслати повідомлення про те, як він має намір використовувати дані, подані власником зареєстрованого імені, та вказати осіб, які отримають ці дані. Реєстратор повинен також повідомляти власників зареєстрованих імен про те, як вони можуть отримувати доступ до своїх даних та оновлювати їх. Крім того, реєстратор повинен визначити, які дані власник зареєстрованого імені зобов'язаний надавати реєстратору, а які відомості можуть бути подані на добровільній основі. Утримувач зареєстрованого імені повинен дати згоду на всі умови обробки даних.
 • Якщо власник зареєстрованого імені надає реєстратору особисті дані від імені будь-якої особи, яка не підписувала угоду між реєстратором і власником зареєстрованого імені (згадуваної вище «третьої сторони»), власник зареєстрованого імені повинен підтвердити, що він (1) направив цим третім сторонам повідомлення про обробку даних, ідентичні повідомленням, які надає реєстратор, та (2) отримав аналогічну згоду від третьої сторони щодо умов обробки даних реєстратором.
 • Реєстратор може обробляти дані власника зареєстрованого імені тільки так, як це було зазначено в описаних вище повідомленнях про обробку даних.
 • Реєстратор повинен погодитися вжити розумних запобіжних заходів щодо захисту даних власника зареєстрованого імені від «втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу або розкриття, зміни або знищення».
 • Утримувачі зареєстрованих імен мають зробити таку заяву: «Наскільки відомо власнику зареєстрованого імені, ні реєстрація зареєстрованого імені, ні спосіб, яким вона прямо чи опосередковано використовується, не порушують законні права будь-якої третьої сторони». Це означає, що власник зареєстрованого імені повинен запевнити реєстратора в тому, що доменне ім'я не було зареєстроване для використання, яке порушувало б законні права інших осіб. Як приклад такого «порушення» може бути реєстрація доменного імені, що порушує права на торгову марку, яка належить особі, яка не є власником цього зареєстрованого імені.
 • При виникненні спору у зв'язку з використанням зареєстрованого імені утримувач зареєстрованого імені підпадає під дію юрисдикції суду принаймні в одному з наступних двох місць: за місцем знаходження реєстратора (що часто вказується на веб-сайті або в угоді між реєстратором та утримувачем зареєстрованого імені) ) або за «місцем юридичної адреси власника зареєстрованого імені». «Юридична адреса» — поняття, що має конкретний правовий зміст, але зазвичай ним є місце розташування власника зареєстрованого імені, зазначене в поданих реєстратору необхідних особистих даних. Згода з юрисдикцією означає, що власник зареєстрованого імені погоджується з тим, що рішення у таких справах мають право приймати суди, розташовані в одному з цих місць.
 • Утримувач зареєстрованого імені повинен погодитися з тим, що його реєстрація підлягає «зупиненню, скасуванню або передачі» з причин, викладених у розділі 3.7.7.11. Ці причини включають: якщо прийнята ICANN специфікація або політика або процедура реєстратора або реєстру вимагає «виправлення помилок реєстратора або оператора реєстру при реєстрації імені або для вирішення спорів, що стосуються зареєстрованого імені». Наприклад, UDRP являє собою політику, прийняту ICANN, в якій зазначено, що адміністративна комісія, що займається розглядом спору про доменне ім'я, може наказати призупинити, передати або скасувати реєстрацію доменного імені та власник зареєстрованого імені зобов'язаний погодитися з існуванням такої можливості.
 • Утримувач зареєстрованого імені повинен «відшкодовувати збитки та не допускати заподіяння шкоди оператору реєстру та його директорам, керівникам, співробітникам та представникам внаслідок будь-яких позовів, шкоди, відповідальності, витрат та витрат, включаючи гонорари та витрати юрисконсультів у розумних межах, що випливають із або пов'язані з реєстрацією доменного імені власником зареєстрованого імені». У найпростішій формі це означає, що якщо на оператора реєстру (або його співробітників тощо) зареєстрованого імені подадуть до суду через реєстрацію доменного імені власником зареєстрованого імені, останній сплатить оператору реєстру всі витрати та витрати на захист проти позову, а також виплатить будь-які штрафи чи заборгованості за рішенням суду. "Відшкодування" не обмежується виключно судовими позовами.

Перевірка контактних даних

Як докладніше описано нижче, існують специфікації та політики, які можуть бути прийняті та застосовні до реєстраторів. Деякі специфікації та політики можуть належати до зобов'язання реєстратора з перевірки контактних даних, наданих власником зареєстрованого імені при початковій реєстрації домену, а також містити вимоги до періодичної повторної перевірки цих даних.

Реєстратори також повинні вживати «розумних заходів» для перевірки контактних даних у разі отримання від будь-якої особи повідомлення про неточність контактних даних для зареєстрованого імені. Реєстратор також зобов'язаний виправляти неточності в контактних даних, про які йому стане відомо, навіть у тому випадку, якщо повідомлень про ці неточності не надходило.

Реєстратор також зобов'язаний підтримувати актуальність власної контактної інформації, включаючи діючу адресу електронної пошти та поштову адресу. Ця інформація повинна бути опублікована на веб-сайті реєстратора.

Домовленості з реселлерами

САР накладає зобов'язання на реєстраторів під час роботи із сторонніми реселлерами — фізичними чи юридичними особами, з якими реєстратор укладає договори на надання послуг реєстрації. Тепер САР вимагає від реєстраторів включати певні пункти до угод між реєстраторами та реселлерами, у тому числі такі: реселлерам забороняється заявляти, що вони акредитовані ICANN; реєстраційні угоди реселлерів повинні містити всі положення, які зобов'язаний включати до своїх угод з власниками зареєстрованих імен реєстратор; повинні наводитися посилання на всі веб-сайти ICANN, які зобов'язаний публікувати реєстратор; має бути зазначений реєстратор-спонсор. Якщо для реєстрації доменного імені клієнт користується послугою реселлера з конфіденційної реєстрації або реєстрації через довірених осіб, реселлер також повинен здійснити одну з таких дій: (1) передати відомості, що ідентифікують особу, та контактні дані клієнта на відповідальне зберігання реєстратору; (2) передати відомості, що ідентифікують особу, та контактні дані клієнта на відповідальне зберігання до депозитарію; або (3) повідомити клієнта про те, що його контактні дані не депонуються.

САР також вимагає від реєстраторів вживати щодо реселлерів, які порушують будь-які з обов'язкових положень, заходи щодо забезпечення дотримання цих положень.

Інші політики та специфікації

Політика забезпечення точності відновлених імен (http://www.icann.orghttp://www.icann.org/ua/registrars/rnap-ru.htm) вимагає від реєстратора при відновленні імені (у пільговий період відновлення реєстрації) , видаленого через подання неправдивої контактної інформації або відсутності відповіді на запити реєстратора, переводити це ім'я в стан «Припинено реєстратором» («Registrar Hold») до подання власником реєстрації оновленої та точної інформації Whois.

Окрім вимоги САР про те, щоб власник зареєстрованого імені заявив, що за наявними у нього відомостями реєстрація або використання цього доменного імені не порушує законних прав третіх осіб, така ж вимога передбачена в Єдиних правилах розгляду спорів про доменні імена (UDRP) поряд з вимогою зробити заяву про те, що доменне ім'я не було зареєстроване з протизаконною метою і не використовуватиметься з порушенням будь-якого законодавства.

Правила UDRP також вимагають від власників зареєстрованих імен брати участь в обов'язкових адміністративних розглядах під час вирішення спорів у рамках UDRP. Ці обов'язкові адміністративні розгляди, описані в UDRP, є суперечками, які передаються на розгляд одного зі схвалених ICANN постачальників послуг у вирішенні спорів UDRP (список постачальників знаходиться за адресою http://www.icann.orghttp://www.icann.org/ua /dndr/udrp/approved-providers-ru.htm) та розглядаються відповідно до єдиних Принципів адміністративних розглядів UDRP (викладених за адресою http://www.icann.orghttp://www.icann.org/ru/dndr/udrp /uniform-rules-ru.htm). Вимога участі в обов'язкових адміністративних розглядах не означає, що проти власників зареєстрованих імен не можуть бути порушені судові процеси через таку саму або аналогічну поведінку. Аналогічно викладеним у САР вимогам щодо юрисдикції, вимога участі в обов'язковому адміністративному розгляді означає, що власник зареєстрованого імені не може оскаржити право постачальника UDRP розбирати спір, який у всіх інших відносинах був належним чином представлений на розгляд у рамках UDRP.

Політика передачі реєстрацій між реєстраторами надає власникам зареєстрованих імен право передавати реєстрації доменних імен від одного реєстратора до іншого. Політика зміни реєстраторів обмежує терміни, протягом яких реєстратор зобов'язаний відреагувати на запит про передачу. Право передачі перестав бути безумовним. Існують політики ICANN та реєстрів, які запроваджують обмеження на право передачі, у тому числі: обмеження щодо допустимих термінів передачі доменного імені (вимірювані щодо дати створення або попередньої передачі); вимоги про подання власником зареєстрованого імені необхідного дозволу та документації на розгляд реєстратора. Реєстратор запису має право відхилити запит на передачу лише у таких випадках.

 • Ознаки шахрайства.
 • Дії в рамках Єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (ЄПРД).
 • Ухвала суду компетентної юрисдикції.
 • Обґрунтовані розбіжності щодо особи власника зареєстрованого імені або контактної особи з адміністративних питань.
 • Відсутність оплати за попередній період реєстрації (включаючи відмови від раніше проведених транзакцій по кредитній картці), якщо дата закінчення терміну реєстрації доменного імені пройшла, або за попередні або поточні періоди реєстрації, якщо термін реєстрації доменного імені ще не закінчився. Однак у всіх таких випадках реєстратор запису повинен надати цьому доменному імені статус «Зупинено реєстратором» («Registrar Hold»), перш ніж відхилити запит на передачу.
 • Висловлене у письмовій формі заперечення контактної особи з питань передачі проти цієї передачі (наприклад, з використанням електронної пошти, факсу, друкованого документа або інших доступних засобів та процесів, за допомогою яких контактна особа з питань передачі недвозначно та добровільно висловила своє заперечення) .
 • Домове ім'я вже знаходиться у заблокованому стані, за умови надання реєстратором власнику зареєстрованого імені легкодоступних та прийнятних засобів зняття блокування.
 • Запит на передачу надійшов протягом 60 років після дати створення, вказаної в записі WHOIS для цього доменного імені.
 • Ще не минуло 60 днів (або менший період, що підлягає уточненню) після передачі реєстрації доменного імені (за винятком зворотної передачі початковому реєстратору в ситуаціях, коли обидва реєстратори дійшли погодженої думки, та/або за рішенням, прийнятим у рамках процедури врегулювання) суперечок).

Графічне представлення життєвого циклу типового зареєстрованого імені РДВУ знаходиться за адресою http://www.icann.org/en/registrars/gtld-lifecycle.htm. Ця діаграма може бути корисною як джерело більш детальної інформації про стан доменних імен після закінчення терміну дії реєстрації.

Існують офіційні технічні назви станів доменного імені, прийняті на основі підготовленого спільнотою інтернет-проекту запиту коментарів. Необхідні стани встановлюються реєстратором. Якщо ім'я зареєстроване в одному з цих станів, домен не можна видалити, а реєстрацію не можна змінити. Для внесення змін реєстратор повинен змінити стан.

Існує багато інших можливих способів «порушення законних прав» інших осіб, а потенційним власникам зареєстрованих імен рекомендується звертатися за незалежною консультацією, якщо вони стурбовані тим, що реєстрація чи використання доменного імені може порушити чужі права.

Можуть вказуватися й інші юрисдикції, в яких можуть вирішуватися суперечки щодо використання зареєстрованого імені, але ці додаткові юрисдикції не згадуються у САР.