PUNYCODE конвертер
Підтримка:
 • КИЇВ: +380(44)no skype addon360-43-10
  • Харькiв: +380(57)no skype addon780-03-86
  • Life: +380(93)no skype addon605-60-06
  • MTS: +380(99)no skype addon429-60-06
  • Kyivstar: +380(96)no skype addon912-60-06
  • Бухгалтерія: +380(57)no skype addon762-61-23, +380(99)no skype addon300-00-51 (пн-пт, 10:00-17:00)
 • Росiя: +7(499)no skype addon404-05-72
  • США: +1(646)no skype addon810-86-61
  • Великобританія: +44(20)no skype addon3298-41-31 ext. 84851
  • Литва: +370(5)no skype addon259-61-71 ext. 84851
  • Латвiя: +371(67)no skype addon88-15-29 ext. 84851
  • Казахстан: +7(727)no skype addon341-41-55 ext. 84851
  • Ізраїль: +972(2)no skype addon569-50-85 ext. 84851

Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР на надання і підтримку сервісу реєстрації доменних імен

Цей Публічний договір (іменований надалі 'Договором') регламентує порядок надання послуг Сервісом реєстрації і підтримки доменних імен (іменованому надалі 'Виконавець'). Цей договір є Публічним договором і має відповідну юридичну силу.

Повним і беззастережним прийняттям умов цього Договору є факт здійснення Регістрантом платежу в рахунок оплати послуг Виконавця.
Використання послуг Виконавця припускає згоду особи, що реєструє доменне ім'я/імена (далі - Регістранта) з правилами, термінами, обмеженнями і іншими умовами співпраці, викладеними в цьому документі на момент надання послуги.

Приймаючи цей Договір, Регістрант підтверджує, що:

 • за його відомостями, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб
 • контактна інформація, яка надається при реєстрації доменного імені, є вірною і актуальною
 • контактна інформація про Регістрант може бути опублікована в російських, українських і міжнародних службах WHOIS у відповідності із загальноприйнятими документами, що регламентують процедуру реєстрації доменних імен

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець пропонує Регістранту свій сервіс на умовах, що є предметом цього Договору.

1.2. Для цілей цього договору застосовуються наступні основні терміни і скорочення :

 • DNS - система доменных имен (Domain Name System).
 • NIC - handle - унікальний ідентифікатор власника домена у базі даних WHOIS.
 • Primary DNS сервер - основний сервер на якому зберігається інформація про домен.
 • Secondary DNS сервер - допоміжний сервер, на якому зберігається інформація про домен. Дана інформація періодично оновлюється з Primary DNS сервера.
 • MX запис - запис в конфігураційному файлі DNS сервера. Визначає сервера що приймають пошту для цього домена.
 • A запис - запис в конфігураційному файлі DNS сервера. Визначає IP -адрес домена, піддомена.
 • NS запис - запис в конфігураційному файлі DNS сервера. Визначає DNS -сервера, на яких знаходиться інформація про цей домен.

2.1. Сервіс реєстрації і підтримки доменних імен - це служба, що забезпечує за допомогою Веб-інтерфейсу, і спеціалізованого апаратно-програмного забезпечення наступні послуги з доручення і в інтересах своїх клієнтів:

 • реєстрація і підтримка доменних імен в російських, українських, зарубіжних і міжнародних доменних зонах
 • послуги технічного консалтингу в області реєстрації доменних імен

2.2. Послуги сервісу надаються Регистрантам, що мають доступ до мережі Інтернет, і встановлене програмне забезпечення для роботи з веб-інтерфейсом, на основі цього Договору.

3. Платежі

3.1. Оплата послуг, що надаються Виконавцем, здійснюється в національній валюті за курсом на момент оплати і відповідно до тарифів, встановлених на момент надання послуг.

3.2. У разі неоплати або несвоєчасної оплати Виконавець має право припинити/призупинити надання послуг і не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії.

3.3. Зробивши оплату, Реєстрант зобов'язаний вказати у платіжному документі призначення платежу точно у відповідності з виписаним рахунком.

3.4. У випадку, якщо оплачене доменне ім'я не може бути зареєстроване / продовжено з незалежних від Виконавця причин, перерахована реєстрантом сума може бути використана ним для оплати інших послуг сервісу. також оплачена сума може бути повернена платнику будь-яким доступним на той момент часу способом за вирахуванням комісії платіжної системи з переказу грошей.

4. Зобов'язання Реєстратора при реєстрації, пароль і безпека

4.1. Для того, щоб скористатися сервісом Виконавця, Реєстрант погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе в кількості, необхідній для надання послуг. Реєстрант зобов'язується самостійно підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

4.2. Інформація, надана реєстрантом при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

4.3. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу можуть служити підставою для призупинення реєстрації.

4.4. Реєстрант несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на сайті Виконавця під логіном і паролем реєстранта. Реєстрант погоджується з тим, що він зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про будь-який випадок неавторизованого (не дозволеного реєстрантом) доступу з логіном і паролем реєстранта та / або про будь-яке порушення безпеки, а також з тим, що Реєстрант самостійно здійснює завершення роботи під своїм паролем (кнопка 'Вихід') після закінчення кожної сесії роботи з сервісом Виконавця. Виконавець не відповідає за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення реєстрантом положень цієї частини Договору.

4.5. Положення цього Договору є обов'язковими для всіх реєстрантів Сервісу реєстрації та підтримки доменних імен.

4.6. Реєстрант зобов'язується відшкодувати збитки і Огорожі Виконавця, а також відповідних адміністраторів доменних зон (включаючи Verisign Inc., Neulevel, Inc., Public Interest Registry, Afilias Limited, та інші реєстратури перераховані за адресою http://www.icann.org/registries/listing.html ) , а також всіх посадових осіб, керівників та службовців цих компаній і організацій від будь-яких позовів, збитку, відповідальності, втрат і витрат, включаючи будь-які розумні винагороди адвокатам, і витрат, що виникають з пов'язаних з послугами наданими Виконавцем в рамках даного договору ..

5. Некомерційне використання

Реєстрант погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини Сервісу, використання служб або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл дано реєстранту Виконавцем. Виконавець не несе ніякої відповідальності ні за яким договором між реєстрантом та третіми особами.

6. Надання послуг

6.1. Виконавець діє в інтересах своїх клієнтів і прагне до надання лише високоякісних послуг. В випадку виникнення спірних ситуацій як між Виконавцем та реєстранту, так і з участю третіх осіб, ми вживаємо всі законні і етичні заходи для захисту законних і етичних інтересів нашого клієнта.

6.2. З метою захисту прав реєстранта на використання зареєстрованого доменного імені, а також для забезпечення ефективної та універсальної процедури реєстрації та управління доменними іменами, зареєстрованими в різних доменних зонах, Виконавець при реєстрації доменних імен може вносити свої контактні реквізити в служби WHOIS адміністраторів зарубіжних, російських та українських доменних зон. Виконавець зобов'язується змінити контактні реквізити доменного імені на письмовий запит реєстранта після пред'явлення ідентифікує його документ.

6.3. У той же час Виконавець не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі надані послуги надаються за принципом 'як є', задіяні технічні системи можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть привести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції, дії органів влади та ін)

6.4. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Виконавець несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів у якості оплати за послуги.

6.5. Виконавець не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, виходить за рамки сум, отриманих від клієнта в якості оплати за послуги сервісу.

6.6. Виконавець не несе ніякої відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин сервісу.

6.7. Передача доменного імені, делегованого реєстранту, до обслуговування іншим реєстраторам можлива не пізніше, ніж за 7 днів до закінчення терміну делегування доменного імені. Зазначений термін залежить від діючих правил тієї доменної зони, в якій зареєстровано доменне ім'я.

6.8. Виконавець залишає за собою право припинити обслуговування клієнта БЕЗ відшкодування вартості послуг в наступних випадках:

 • систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / міжконфесійну ворожнечу, матеріалів з ​​торгівлі зброєю, наркотиками і т.д.);
 • зловмисні дії (злом, атака тощо), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи серверів Виконавця або ж на дискредитацію служби;
 • у разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках;
 • у випадку, якщо за належним чином оформленим вимогу компетентних органів (судів, органів слідства, служби безпеки) контактна інформація, подана реєстранта згідно п. 4.1 не дозволяє встановити реєстранта доменного імені, а також у випадках якщо контактна інформація не є достовірною.

6.9. Якщо для доменного імені використовуються DNS Виконавця - як IP-адрес, за умовчанням, в конфігурації DNS вказані IP-адреси Виконавця з налаштуванням на Сервісну веб-сторінку Виконавця.

7. Особливості реєстрації в деяких доменних зонах

7.1. Доменні імена в зоні. UA можуть бути делеговані тільки власникам прав на відповідні торговельні марки (Словесні знаки для товарів і послуг), дія яких поширюється на територію України. Для реєстрації доменного імені Реєстрант зобов'язаний надати відскановану копію Свідоцтва про реєстрацію торгової марки видане Держпатентом України або Довідку від Держпатенту України про те, що така-то торгова марка має міжнародну реєстрацію і охороняється на території Україні. Відсканований документ повинен бути відправлений на адресу info@ukrnames.com с зазначенням логіну реєстранта. Протягом 10 днів, після здійснення реєстрації доменного імені в зоні. UA, Реєстрант зобов'язаний вислати нотаріально завірену копію документа, що підтверджує його права на торговельну марку за адресою: 61024, г. Харьков, а/я 1823. Детальна інформація про особливості реєстрації доменів в зоні. UA надана на наступній сторінці. Для замовлення домену. UA Реєстрант зобов'язаний вказати номер Свідоцтва на Торгову марку.
Реєстрант згоден і приймає Правила домену. UA, які доступні за адресою: https://hostmaster.net.ua/policy/?ua . А також зобов'язується взяти на себе всю відповідальність у разі надання ним завідомо неправдивих даних щодо прав на Знак(и) для товарів і послуг, які були надані для делегування доменів.

7.2. Доменна зона. MOBI створена спеціально для ресурсів, адаптованих для перегляду на мобільних пристроях. Технічні вимоги та рекомендації для ресурсів, розміщених на доменних іменах у зоні. MOBI, розміщені по наступній посиланнямhttp://pc.mtld.mobi/documents/dotmobi-Switch-On!-Web-Browsing-Guide.html.

7.3. Доменні зони. УКР і. БЛОГ працюють за ліцензією і обслуговуються кореневими серверами компанії i-DNS.net які не є загальнодоступними серверами ICANN. Домени. УКР і. БЛОГ працюють тільки для користувачів з тих країн, де технологія i-DNS підтримується або на рівні держави, або істотного числа інтернет провайдерів (ISP). Підтримка таких доменів вимагає установки програми i-Client. Реєстрація доменних імен у зонах. УКР і. БЛОГ пропонується виключно за принципом 'AS IS "(" як є "), тобто без надання гарантій будь-якого виду, прямо виражених або припущених, з боку Виконавця і компанії i-DNS.net.

7.4. Зареєструвати доменне ім'я в зоні. AERO можуть тільки організації та фізичні особи так чи інакше пов'язані з аероіндустріей: et.

 • космічна промисловість
 • державні і приватні авіалінії
 • аеропорти та аеродроми
 • підприємства повітряних вантажних перевезень
 • підприємства матеріально-технічного забезпечення повітряних компаній
 • системні служби повітряного руху
 • екіпажі літаків
 • спілки повітряного транспорту
 • клуби авіації (аероклуби) та їх члени
 • консультанти авіації
 • освітні установи та інформаційні структури авіації
 • асоціації авіаційної промисловості та інші представницькі організації
 • страхові асоціації авіації
 • законодавчі асоціації авіації
 • засоби масової інформації авіації
 • цивільні структури управління авіації
 • комп'ютерні системи резервування та продажу авіаквитків
 • урядові агентства, відповідальні за забезпечення роботи авіації, надання Допомоги авіапідпріємствам и метеобюро
Даний список може бути розширений за рішенням адміністратора домену. Для реєстрації домена. AERO Реєстрант зобов'язаний вказати AeroID, яку можна отримати на сайті Адміністратора домену . AERO http://www.information.aero/registration/manage_your_aero_id/apply.

8. Відповідальність перед третіми особами

Виконавець не несе ніякої відповідальності за використання доменних імен, зареєстрованих з його допомогою, а також зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами.

9. Зміни та доповнення

Ця угода не є остаточним, може бути змінено та доповнено. Про всі зміни в Договорі клієнти будуть сповіщені по електронній пошті або спеціальним повідомленням на головній сторінці сайту в строк не менший ніж 30 днів до набрання чинності таких змін.

10. Загальна інформація

10.1. Якщо інше не встановлено додатковою угодою між Виконавцем та реєстранту, всі претензії, запити, питання, будь-яка інша кореспонденція, повинні направлятися на адресу електронної пошти info@ukrnames.com.

10.2. Договір є юридично зобов'язуючим договором між Виконавцем та реєстрантом та регламентує використання реєстрантом Сервісу реєстрації та підтримки доменних імен.

10.3. Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності або невиконання інших положень Договору.

10.4. Бездіяльність з боку Виконавця в разі порушення реєстрантом або іншими користувачами положень Договору не позбавляє Виконавця права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше.

11. Порядок розгляду претензій

Для вирішення суперечок, що виникли між Виконавцем та реєстранту в результаті використання Сервісу, застосуються Наступного претензійний порядок:

 • Реєстрант, який вважає, що його права й інтереси порушені через дії Виконавця, посилає останньому за електронною поштою info@ukrnames.com претензію.
 • Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання претензії Виконавець може викласти свою позицію з зазначеним в останній принципових питань і послати свою відповідь за адресою електронної пошти, вказаною в претензії.
 • В разі недосягнення вирішення спору шляхом претензійного порядку спір підлягає розгляду відповідно до Договору.
 • Не розглядаються анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати користувача на основі наданих ним при реєстрації даних.
 • Власник Сервісу залишає за собою право прийняття остаточного рішення за отриманою претензії.

12. Новації в законодавстві

У разі прийняття нормативно-правових актів органів влади, які зачіпають цілком або в частині функціонування Сервісу реєстрації та підтримки доменних імен, Виконавець зберігає за собою право будь-яких змін у функціонуванні Сервісу, спрямованих на приведення останньої у відповідність з новими нормами.

13. Трансфер доменних імен до іншого реєстратора

13.1. Трансфер доменних імен до іншого реєстратора можливий якщо:

 • З моменту попереднього трансферу від іншого реєстратора пройшло не менше 60 календарних днів;
 • З моменту реєстрації доменного імені пройшло не менше 60 календарних днів;
 • На доменне ім'я не накладено жодних обмежень з боку Виконавця, правоохоронними органами або судом;
 • Період реєстрації у домену не минув;

13.2. Для трансферу доменного імені, в цілях безпеки, Виконавець може запросити від Реєстранта верифікаційні документи, а також оригiнал заяви на трансфер.

Ukrnames.com 10 из 10 на основе 124 оценок. 124 клиентских отзывов.