Правила хостингу

Правила надання послуг хостингу.

Справжній Публічний договір (який надалі іменується 'Договіром') регламентує порядок надання послуг хостингу ТОВ «Центр інтернет-імен України» (надалі 'Виконавець') клієнту (надалі 'Замовник'). Цей договір є Публічним договором та має відповідну юридичну силу.

1. Послуги хостингу повинні використовуватися лише для законних цілей.

1.1 Нелегальні дії включають (але не обмежуються далі перерахованими) - розсилку вірусів або інших шкідливих компонентів, поширення наркотиків, спроби несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем, піратство (поширення матеріалів, що захищаються авторськими правами порушення авторських прав), проведення азартних ігор, схем обману, розсилання непитуваної реклами та інформації - спам, використання в e-mail неправильного або неіснуючого зворотного адреси, а також будь-які некоректні дії, які можуть спричинити порушення прав третіх осіб. Під некоректними діями розуміються розсилання інформації приватного характеру про персони без її згоди, порушення прав інтелектуальної власності, поширення наклепу на фізичну чи юридичну особу, або інші дії, що порушують чинне законодавство України.

1.2 Виконавець може відмовити у наданні послуг Замовнику у разі, якщо його сайт створює значне навантаження на сервер, тим самим завдаючи шкоди іншим сайтам розташованим на сервері.

1.3 Заборонено розміщення порнографії, будь-яких матеріалів сексуального характеру та crack/hack матеріалів.

1.4 Заборонено використання хостингу для організації торрент-трекерерів, безкоштовної/платної поштової служби з організацією інтерфейсу з реєстрації поштової скриньки безпосередньо на сайті.

1.5 Забороняється встановлювати ПЗ, що ініціює зовнішні з'єднання, таке як IRC або проксі сервери;

1.6 Заборонено дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів мережі Інтернет (комп'ютерів, іншого обладнання чи програмного забезпечення), на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет та подальше використання такого доступу , а також знищення або модифікація програмного забезпечення та даних, що не належать користувачеві, без погодження з власником цього програмного забезпечення чи даних або з адміністратором цього ресурсу.

1.7 Забороняється здійснення дій щодо передачі комп'ютерам або обладнання третіх осіб безглуздою або марною інформацією, що створює зайве (паразитне) навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв'язності мереж та доступності окремих її елементів.

1.8 Забороняється здійснення дій зі сканування вузлів мереж з метою виявлення внутрішньої структури мереж, уразливості безпеки, списків відкритих портів тощо без явної згоди власника ресурсу, що перевіряється.

2. Забезпечення інформаційної безпеки та цілісності даних.

2.1 Виконавець забезпечує базову інформаційну безпеку серверів та ресурсів Замовника в межах, що визначаються звичайними умовами, якщо тільки в Договорі явно не зазначено інше.

2.2 Виконавець не несе відповідальності за можливе розкрадання паролів Замовника, але на вимогу Замовника здійснює оперативну зміну паролів. У разі втрати/розкрадання параметрів доступу до контрольній панелі керування обліковим записом, вони відновлюються Виконавцем у порядку черговості обробки листів шляхом направлення Замовником заявки з контактного email. В разі відсутності доступу до панелі керування та контактного емейлу, заявка подається письмово. Для організацій - на фірмовому бланку, з датою, вихідним номером, печаткою та підписом керівника; для фізичних осіб - з копією паспорта, датою та особистим підписом. Заява можна попередньо надіслати факсом, і далі поштою, або надати особисто в офіс Виконавця. У у разі виникнення сумнівів у справжності отриманих документів, Виконавець залишає за право вимагати додаткових документів, що ідентифікують особу заявника.

2.3 Виконавець забезпечує резервне копіювання статичної інформації Замовника, розміщеної на ресурсах Замовника, за власним графіком, якщо тільки такий графік та порядок створення резервні копії не обумовлені особливо в умовах Договору. НЕ ВИРОБЛЯЄТЬСЯ резервне копіювання поштових повідомлень та log-файлів.

2.4 У випадках, коли втрата інформації сталася з вини Виконавця, він приймає всі необхідні заходи для максимально швидкого відновлення інформації.

2.5 У випадку, якщо втрата даних була викликана діями Замовника, відновлення даних проводиться за електронним листом на support@ukrnames.com, у порядку обробки черги запитів.

2.6 При будь-якій зміні статусу домену на акаунті (додавання, видалення, зроблений аліасом, перенесено), пошта цього домену автоматично видаляється.

2.7 На використання ресурсів систем Виконавця накладаються такі обмеження:

 • Максимальний розмір однієї поштової скриньки - 200Мб;
 • Максимальна частота звернень до поштової скриньки за протоколом POP3 — 10 разів на хвилину;
 • Прийом пошти для неіснуючих скриньок (пересилання на скриньку postmaster) автоматично припиняється при надходженні понад 100 листів на годину;
 • Ліміт прийому листів для одного домену — 240 листів на годину;
 • Максимальне навантаження на сервер не більше 5 відсотків
 • Максимальна кількість одночасних з'єднань до поштової системи з однієї IP-адреси — 15.
 • Максимальне одночасне навантаження на ЦП: 50 відсотків ядра процесора
 • Максимальне одночасне використання ОЗП: 1024Mb
 • Максимальна тривалість запиту до MySQL: 30 секунд
 • Максимальна кількість операцій із диском: 20 операцій/сек
 • Максимальна кількість запитів, що одночасно оброблюються: 10
 • У разі перевищення Замовником перерахованих лімітів щодо використання ресурсів Виконавець може призупинити надання послуг Замовнику до усунення причин, що викликають перевантаження системи.

Перевищення зазначених лімітів викликає перевантаження системи та призводить до деградації сервісу віртуального хостингу. У разі перевищення зазначених лімітів Замовник зобов'язується провести роботи з оптимізації сайту (ресурсу) створює нагрзуку.

2.8. Виконавець має право односторонньої зміни обмежень, перелічених у пункті 2.7 цього Додатку, для покращення роботи системи в цілому та підвищення якості наданих послуг.

3. Правила повернення грошей за послуги хостингу

3.1 Замовник може запросити повернення сплачених коштів, якщо:

 • Параметри хостингу не відповідають заявленим на сайті на момент замовлення.
 • Хостинг-сервер недоступний понад 48 годин.

3.2. Виконавець не повертає кошти, якщо:

 • Запитування коштів «не мотивований» (наприклад: Замовник без вагомих) причин вирішив відмовитися від сплаченого хостинг-тарифу).
 • Замовник порушив Правила, описані в цьому документі.

3.3 Якщо повернення коштів можливе і не суперечить Правилам, Замовник пише запит з email, на який активовано хостинг-тариф. Виконавець повертає оплачені кошти, вирахуванням використаних, протягом 10 робочих днів.

4. Регламент роботи служби технічної підтримки.

4.1 Служба технічної підтримки здійснює управління та контроль над роботою технічного обладнання та системних програмних засобів, забезпечує надання належного сервісу Замовнику в межах, обумовлених договором, а також здійснює обробку наступних запитів Замовників:

 • запити на внесення змін до конфігураційних файлів у випадках, коли такі зміни не можуть бути виконані самим Замовником, а також встановлення стандартного програмного забезпечення, у разі його відсутності на сервері.
 • локалізація та усунення проблем, пов'язаних з функціонуванням договором сервісів.

4.2 Обробка листів з усіх питань здійснюється у будні, з 9.00 до 18.00.

4.3 Зміна власника облікового запису здійснюється на підставі письмової заяви встановленого зразка від поточного власника облікового запису. Для фізичних осіб до листа прикладається копія паспорти. Будь-які інші дії, пов'язані зі зміною даних Замовника (що стосуються файли Замовника або його дані у базі даних Виконавця) виконуються тільки під час вступу заявки з контактної адреси або панелі керування обліковим записом.

4.4 Замовник може звернутися до служби технічної підтримки телефоном для отримання усних відповідей, проте всі дії пов'язані зі змінами конфігурації серверів чи інших даних виконуються ТІЛЬКИ за надходженням заявки з контактної адреси або з панелі керування акаунтом.

4.5 Запити іншими каналами (зокрема, ICQ) не є офіційними. ICQ та аналогічні кошти розглядаються лише як засіб особистого спілкування.

4.6 Служба технічної підтримки не зобов'язана здійснювати консультування з питань програмування, веб-дизайну, налаштувань скриптів та програм Замовника та за іншими аналогічним питанням. Подібні консультації можуть надаватись за додатковою домовленістю або бути ініціативою конкретного співробітника.