Регламент надання послуги Backorder

Зміст:

1. Основні терміни
2. Загальні положення
3. Реєстрація доменного імені, що звільняється
3.1. Умови надання послуги
3.2. Замовлення послуги
4. Аукціон
4.1. Загальні положення
4.2. Терміни проведення торгів
4.4. Відмова від участі у торгах
4.5. Визначення Переможця аукціону
4.6. Передача права адміністрування Переможцю аукціону
5. Оплата

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Виконавець – ТОВ «Центр інтернет-імен України»

Замовник - фізична чи юридична особа, яка звернулася до Виконавця за послугою «Backorder».

Звільнення доменного імені (анулювання реєстрації) - виключення з Реєстру інформації про доменне ім'я та його Адміністратора.

Заявка - звернення Замовника до Виконавця за встановленою Виконавцем формою, що містить усі необхідні відомості для реєстрації доменного імені, що звільняється.

Backorder - послуга, що надається Виконавцем Замовнику, іменована також «послуга», яка перебуває в напрямку до Реєстру заявки на реєстрацію доменного імені після його звільнення та передачі права адміністрування доменного імені (внесення відповідного запису до Реєстру доменних імен) наступному особі:
- Замовнику, якщо Виконавець отримав лише одну заявку на реєстрацію доменного імені, що звільняється; - Переможцю аукціону, якщо Виконавець отримав більше однієї заявки на реєстрацію доменного імені, що звільняється.

Аукціон звільненого доменного імені (Аукціон) - організаційні заходи, що проводяться Виконавцем у разі надходження кількох заявок на реєстрацію одного і того ж доменного імені, що звільняється, яке зареєстровано системою Ukrnames.com, що полягають у підготовці та проведенні між Замовниками закритих торгів за право адміністрування доменного імені, визначення Переможця аукціону та передачу права адміністрування доменного імені Переможцю аукціону.

Учасник аукціону - Замовник, який бере участь в аукціоні доменного імені, що звільнився. Усі учасники аукціону мають рівні можливості для участі у ньому; жодних пріоритетів щодо учасників аукціону не встановлено.

Успішний Backorder – звільнення домену, прийом заявок за яким припинено та реєстрація доменного імені пройшла успішно.

Не успішний Backorder – звільнення домену, прийом заявок за яким припинено та реєстрація доменного імені пройшла не успішно.

Торги - інформування Виконавцем учасників аукціону про проведення торгів з успішного Backorder-у та облік ставок учасників аукціону.

Переможець аукціону - учасник аукціону, який виграв торги (що запропонував останню ставку).

Ставка - пропозиція учасника аукціону з купівлі доменного імені. Ставка складається із ціни реєстрації доменного імені у відповідній доменній зоні + крок аукціону.

Перша ставка — перша заявка від учасника Backorder.

Остання ставка – максимальна зі ставок усіх учасників аукціону.

Крок аукціону - інтервал, у межах якого учасник аукціону може збільшувати ставку.

Дата завершення торгів — 24 години з моменту початку прийому ставок на аукціон.
Якщо під час проведення аукціону доступ до торгів утруднений або недоступний з технічних причин, дата завершення такого аукціону може бути перенесена.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Заявка на Backorder є згодою Замовника з умовами цього Регламенту.

2.2. Якщо Backorder успішний і на доменне ім'я, заявка тільки одного учасника – доменне ім'я реєструється згідно з його заявкою без проведення аукціону.

2.3. Якщо на участь у послузі Backorder послупило більш ніж одна заявка та Backorder успішний - доменне ім'я реєструється згідно з замовленням учасника, який запропонував останню ставку на приватному Аукціоні.

2.4. Якщо учасник аукціону підвищує ставку (робиться наступний крок аукціону) – попередньому учаснику його ставка повертається на поточний баланс.

2.5. Послуга Backorder може бути скасована Виконавцем у випадках:
Доменне ім'я було продовжено поточним реєстратором та не підлягає реєстрації після призначеної дати звільнення;
Доменне ім'я не вдалося зареєструвати відповідно до призначеної дати звільнення з технічних причин або через реєстрацію іншим реєстратором;
Якщо доменне ім'я є предметом судового розгляду, за наявності у Виконавця відповідних доказів, що свідчать про це;
В інших випадках, які можуть спричинити, на думку Виконавця, порушення прав третіх осіб.

2.6. Замовник зобов'язується дотримуватись «Умови користування послугами», опублікованого на веб-сервері Виконавця за адресою http://www.ukrnames.com/domains/agreement.jsp.

2.7. Після ставки на аукціоні учасник не може скасувати свою ставку.

3. РЕЄСТРАЦІЯ ДОМЕННОГО ІМЕНІ, що ВИЗВОЛЯЄТЬСЯ

3.1.1. Виконавець надає послугу виключно щодо доменних імен у зонах для яких існує технічна можливість цієї послуги (перелік доменних зон встановлюється Виконавцем).

3.1.3. Виконавець не гарантує Замовнику надання послуги у таких випадках:
а) якщо під час реєстрації доменного імені в Реєстрі заявка Виконавця не виявилася першою серед заявок, поданих іншими Реєстраторами; б) якщо термін реєстрації доменного імені, що звільняється, був продовжений поточним реєстратором;
в) якщо доменне ім'я є предметом судового розгляду, за умови наявності у Виконавця відповідних доказів, що свідчать про це;
г) в інших випадках, які можуть спричинити, на думку Виконавця, порушення прав третіх осіб.

3.2. Заявка на послуги

3.2.1. Заявка на послугу формується Замовником на веб-сервері http://www.ukrnames.com (у розділі "Мої аукціони").

3.2.2. Обробка готової до виконання Заявки починається після звільнення доменного імені з Реєстру. При цьому:
а) у разі успішного завершення Виконавцем процедури реєстрації доменного імені у Реєстрі Виконавець здійснює передачу права адміністрування доменного імені (внесення відповідного запису до Реєстру доменних імен) переможцю аукціону чия ставка була останньою. При цьому передача Замовнику права адміністрування доменного імені здійснюється протягом трьох робочих днів після завершення Виконавцем процедури аукціону;
б) якщо при реєстрації доменного імені в Реєстрі заявка Виконавця не виявилася першою серед заявок, поданих іншими Реєстраторами, Backorder вважається не успішним та оплачені кошти повертаються всім його учасникам, які залишили заявки на зазначений домен.

4. АУКЦІОН

4.1. загальні положення

4.1.1. Право адміністрування доменного імені залишається у Виконавця до моменту його передачі Переможцю аукціону (внесення Виконавцем відповідного запису до Реєстру доменних імен).

4.2. Строки проведення торгів

4.3.1. Виконавець сповіщає Замовника про терміни та умови проведення торгів шляхом надсилання інформації на адреси електронної пошти, зазначені Замовником під час реєстрації на веб-сервері Виконавця.

4.3.2. У період проведення торгів Виконавець має право продовжити їх від зазначеного часу закінчення торгів. При цьому повідомлення про продовження термінів проведення торгів провадиться шляхом опублікування відповідної інформації на web-сервері Виконавця.

4.4. Відмова від участі у торгах

Замовник може відмовитися від заявки на послугу Backorder до початку аукціону в тому випадку, якщо встановлена ​​ним ставка є єдиною, послуга не набула чинності і до початку терміну проведення Backorder залишається не менше 6 годин. Відмова від заявки на послугу Backorder провадиться на web-сервері Виконавця (у розділі «Мої аукціони»).

Після відмови Замовника від послуги Backorder сплачена сума повертається на баланс.

4.5. Визначення Переможця аукціону

4.5.1. Після закінчення торгів Виконавець визначає Переможцем учасника, який запропонував останню ставку.

4.5.2. Після закінчення торгів Виконавець надсилає Переможцю аукціону повідомлення з інформацією про закінчення торгів за адресою електронної пошти, вказаною під час реєстрації.

5. ОПЛАТА

5.1. Оплати послуги з реєстрації доменного імені, що звільняється, здійснюється Замовником з поточного балансу.

5.2. Сума сплати заявки на послугу Backorder складає вартість реєстрації доменного імені плюс сума першої ставки аукціону.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Виконавець має право вносити зміни до правил надання послуги, вартості послуг із попереднім повідомленням за допомогою інформаційного повідомлення у розділі «Новини» на сайті ukrnames.com

6.2. Під послугою Backorder мається на увазі, виключно, реєстрація доменного імені, період якого закінчується, Виконавець не несе гарантій за збереження будь-яких SEO-показників домену (Google PageRank, Яндекс ТіЦ та ін.) до та після реєстрації домену.