Правила реєстрації SSL-сертифікатів

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР на надання сервісу реєстрації SSL-сертифікатів

Цей Публічний договір (який іменується надалі 'Договіром') регламентує порядок надання послуг Сервісом реєстрації SSL Сертифікатів (надалі 'Виконавець'). Цей договір є Публічним договором і має відповідну юридичну силу.

Повним та беззастережним прийняттям умов цього Договору є факт здійснення Реєстрантом платежу за рахунок оплати послуг Виконавця. Використання послуг Виконавця передбачає згоду особи, яка реєструє SSL Сертифікат/ти (далі - реєстранта) з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співробітництва, викладеними в даному документі на момент надання послуги.

Приймаючи цей Договір, Реєстрант підтверджує, що:

 • за його даними, ні реєстрація SSL Сертифіката, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;
 • контактна інформація, яка надається при реєстрації SSL Сертифіката, є вірною та актуальною;
 • SSL Сертифікат не буде використовуватися в протизаконних цілях, фішингу та інших видів шахрайства.

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець пропонує Регістранту свій сервіс на умовах, що є предметом сьогодення Договору.

1.2. Для цілей цього договору застосовуються такі основні терміни та скорочення:

 • SSL Сертифікат - індивідуальний цифровий підпис доменного імені.
 • Реєстрація SSL Сертифіката – підпис довіреним Центром Сертифікації.

2. Опис послуг

2.1. Сервіс реєстрації SSL Сертифікатів - це служба, що забезпечує за допомогою Веб-інтерфейсу, та спеціалізованого апаратно-програмного забезпечення наступні послуги за дорученням та на користь своїх клієнтів:

 • Реєстрація SSL Сертифікатів.

2.2. Послуги сервісу надаються Реєстрантам, які мають доступ до мережі Інтернет, та встановлене програмне забезпечення для роботи з веб-інтерфейсом на основі цього Договору.

3. Платежі

3.1. Оплата послуг, що надаються Виконавцем, здійснюється в національній валюті за курсом момент оплати та відповідно до тарифів, встановлених на момент надання послуг.

3.2. У разі несплати або невчасної оплати Виконавець має право припинити/зупинити надання послуг та не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії.

3.3. Здійснюючи оплату, Регістрант зобов'язаний вказати в платіжному документі призначення платежу точно в відповідно до виписаного рахунку.

3.4. У разі, якщо оплачений SSL Сертифікат не може бути зареєстрований/продовжений за незалежним від Виконавця причин, перерахована Реєстрантом сума може бути використана для оплати інших послуг сервісу. Також сплачена сума може бути повернена платнику будь-яким доступним на той момент часу у спосіб за вирахуванням комісії платіжної системи з переказу грошей.

4. Зобов'язання Реєстранта з реєстрації, пароль та безпека

4.1. Для того, щоб скористатися сервісом Виконавця, Регістрант погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе в кількості, необхідній для надання послуг. реєстрант зобов'язується самостійно підтримувати цю інформацію у актуальному стані.

4.2. Інформація, надана Реєстрантом за необхідності може бути опублікована у відкритих джерел.

4.3. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації щодо вимогою можуть бути підставою для зупинення реєстрації.

4.4. Реєстрант несе відповідальність за безпеку свого логіну та пароля, а також за все, що буде зроблено на сайті Виконавця під логіном та паролем Реєстранта. Регістрант погоджується з тим, що він зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про будь-який випадок неавторизованого (не дозволеного реєстрантом) доступу з логіном та паролем Реєстранта та/або про будь-яке порушення безпеки, а також з тим, що Реєстрант самостійно здійснює завершення роботи під своїм паролем (кнопка 'Вихід') по закінчення кожній сесії роботи з сервісом Виконавця. Виконавець не відповідає за можливу втрату чи псування даних, які можуть статися через порушення Регістрантом положень цієї частини Договору.

4.5. Положення цього Договору є обов'язковими для всіх Реєстрантів Сервісу реєстрації SSL Сертифікати.

4.6. РЕЄСТРАНТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ ВІЗМІСТИТИ ЗБИТКИ І ОБГОРОДИТИ Виконавця, а також відповідних Центрів Сертифікації, а також всіх посадових осіб, керівників та службовців цих компаній та організацій від будь-яких позовів, шкоди, відповідальності, втрат і витрат, включаючи будь-які розумні винагороди адвокатам, а також витрат, що випливають з або пов'язані з послугами, що надаються Виконавцем у рамках цього договору.

5. Некомерційне використання

Регістрант погоджується не відтворювати, не повторювати та не копіювати, не продавати та не перепродувати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сервісу, використання служб або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл надано Реєстранту Виконавцем. Виконавець не несе жодної відповідальності за жодними договорами між Реєстрантом та третіми особами.

6. Надання послуг

6.1. Виконавець діє на користь своїх клієнтів і прагне надання тільки високоякісних послуг. У разі виникнення спірних ситуацій як між Виконавцем та Реєстрантом, так і з участю третіх осіб, ми вживаємо всіх законних та етичних заходів для захисту законних та етичних інтересів нашого клієнта.

6.2. Виконавець не гарантує виконання замовлення. Усі послуги надаються за принципу "як є", задіяні технічні системи можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення чи його невчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними та природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції, дії органів влади та ін.)

6.3. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, зазначених вище (за винятком форс-мажор), Виконавець несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів у якість оплати за послуги.

6.4. Виконавець не несе і за жодних обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від клієнта як оплата за послуги сервісу.

6.5. Виконавець не несе жодної відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин.

6.6. Виконавець залишає за собою право припинити обслуговування клієнта без відшкодування вартості. послуг у таких випадках:

 • систематичне порушення загальноприйнятих правил мережного етикету (розміщення матеріалів, розпалюючих етнічну/міжконфесійну ворожнечу, матеріалів з торгівлі зброєю, наркотиками тощо);
 • зловмисні дії (злом, атака та ін), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи серверів Виконавця або дискредитацію служби;
 • у разі рішення суду або розпорядження правоохоронних органів, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках;
 • у разі, якщо за належним чином оформленою вимогою компетентних органів (судів, органів слідства, Служби безпеки) контактна інформація, подана Реєстрантом згідно з п. 4.1 не дозволяє встановити Регістранта SSL Сертифіката, а також у випадках, коли контактна інформація не є достовірною.

6.7. Якщо для доменного імені використовуються DNS Виконавця – як IP-адреси, за замовчуванням, в конфігурації DNS вказані IP-адреси Виконавця з налаштуванням на Сервісну веб-сторінку Виконавця.

7. Відповідальність перед третіми особами

Виконавець не несе жодної відповідальності за використання SSL Сертифікатів, зареєстрованих з його допомогою, а також зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються на сайтах, що використовують ці SSL Сертифікати

8. Зміни та доповнення

Ця угода не є остаточною, може бути змінена та доповнена. Про всі зміни у Договорі клієнти будуть повідомлені електронною поштою або спеціальним повідомленням на головній сторінці сайту в строк не менше 30 днів до набрання чинності такими змінами.

9. Загальна інформація

9.1. Якщо інше не встановлено додатковою угодою між Виконавцем та Реєстрантом, все претензії, запити, питання, будь-яка інша кореспонденція повинні надсилатися на адресу електронної пошти info@ukrnames.com.

9.2. Договір є юридично зобов'язуючим договором між Виконавцем та Реєстрантом та регламентує використання Реєстрантом Сервісу реєстрації SSL Сертифікатів.

9.3. Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконання не тягне за собою недійсності чи нездійсненності інших положень Договору.

9.4. Бездіяльність з боку Виконавця у разі порушення Регістрантом чи іншими користувачами положень Договору не позбавляє Виконавця права вжити відповідних дій на захист своїх інтересів пізніше.

10. Порядок розгляду претензій

Для вирішення спорів, що виникли між Виконавцем та Реєстрантом у результаті використання Сервісу застосовується наступний претензійний порядок:

 • Регістрант, який вважає, що його права та інтереси порушені через дії Виконавця, посилає останньому електронною поштою info@ukrnames.com претензію.
 • Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання претензії Виконавець може викласти свою позицію щодо вказаним в останній принциповим питанням і надіслати свою відповідь на адресу електронної пошти, зазначеному у претензії.
 • У разі недосягнення вирішення спору шляхом претензійного порядку суперечка підлягає розгляду в відповідно до Договору.
 • Не розглядаються анонімні претензії чи претензії, що не дозволяють ідентифікувати користувача на основі наданих їм під час реєстрації даних.
 • Власник Сервісу залишає за собою право ухвалення остаточного рішення щодо отриманої претензії.

11. Новації у законодавстві

У разі прийняття нормативно-правових актів органів влади, що стосуються цілком або в частині функціонування Сервісу реєстрації SSL Сертифікатів, Виконавець зберігає за собою право будь-яких змін у функціонуванні Сервісу, спрямованих на приведення останньої у відповідність до нових нормами.